Bijbelstudie

Iedereen is hartelijk welkom!

Bijbelstudie

Tijdens de bijbelstudies behandelen wij momenteel een Bijbelboek.

Elke deelnemer bestudeert het opgegeven gedeelte (aan de hand van de kanttekeningen, een Bijbelverklaring etc.) en tijdens de Bijbelstudieavond bespreken we dit met elkaar. Zo leren we lezen wat er staat en luisteren naar de boodschap van Gods Woord.

Iedereen is hartelijk welkom!

Volgende activiteiten

Er is nog geen activiteit gepland

ANDERE ACTIVITEITEN

catholic church
Kinderclub/Tienerclub "De Schatzoekers"

Alle kinderen zijn hartelijk welkom!

Lees meer...

catholic church
Muziekactiviteiten

Kom luisteren. Neem uw vrienden en kennissen mee.

Lees meer...

catholic church
Vrouwenworkshop

Tijdens de vrouwenavonden staat gezelligheid centraal.

Lees meer...

catholic church
Catechisatie

De jongeren van de gemeente krijgen eens in de twee weken catechisatie.

Lees meer...

catholic church
Evangelisatiebus

De Evangelisatiebus geeft op het Wilsonplein in Gent inmiddels een vertrouwd beeld.

Lees meer...