Giften

-

Bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op de onderstaande rekeningnummers:

Rekeningnummers van de Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen:*)

IBAN: NL10RABO0305412620
t.n.v. Stichting Evangelisatiewerk Oost-Vlaanderen

Rekeningnummer van Rehobôth in Gent (België):

IBAN: BE48290011272027
BIC:  GEBABEBB  
t.n.v. Evangelisch Centrum, Gent

*) De Belastingdienst in Nederland heeft de Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen (België) per 23 juli 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen (België)  kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl


Om u op de hoogte te houden van het evangelisatiewerk in Gent geven wij ons contactblad uit: De Evangelist.
De Evangelist
 verschijnt vier keer per jaar en wordt kosteloos toegezonden. Bij het contactblad ontvangt u een acceptgiro voor een vrijwillige bijdrage. 

Wilt u De Evangelist ontvangen, stuur een e-mail naar:[email protected]

of schrijf naar:

Evangelisch Centrum Rehobôth
Bij Sint Jozef 5
9000 Gent
België

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het evangelisatiewerk in Gent,

Stichting ter bevordering van het Evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen
uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken van 
Barendrecht, Dordrecht-Centrum, Middelharnis, Sliedrecht (Beth-el) en Werkendam